| EN |

NOTE

NOTE

Shiriagari KOTOBIKI

author: satoshi koganezawa 

NOTE

Ryohei USUI: encounter

author: Takeshi HIRATA 

NOTE

Saori MIYAKE: CONSTELLATION 2

author: Takeshi HIRATA 

NOTE

Saori ONO: sharer

author: Takeshi HIRATA 

NOTE

In a Landscape

author: Takeshi HIRATA 

NOTE

Box of Niepce / right

author: Satoshi KOGANEZAWA 

NOTE

Box of Niepce / left

author: Satoshi KOGANEZAWA 

NOTE

Black & White

author: Takeshi HIRATA 

NOTE

Gashin-ten

author: Satoshi KOGANEZAWA 

NOTE

café discasso

author: Takeshi HIRATA 


| EN |