| EN |

DOOR to DOOR 2010
Events
Written by KALONSNET Editor   
Published: December 13 2010

Courtesy of Port Gallery T

Group exhibition by the following artists:

Tomoaki Akasaka, Chiaki Atsukawa, Kenichi Amano, Satoshi Inami, Mai Inui, Akiko Ueda, Ooka Ueno, Tokuko Ushioda, Toshinori Uyama, Akiko Ohishi, Mio Ogawa, Saeko Ochiai, Sunao Ohara, Etsuko Kasagi, Osamu Kanemura, Yuka Kawakami, Naho Kawabe, Kugahiro Kawamoto, Yoshiaki Kita, Michiko Kimura, kirico, Hajime Kurosaki, Yui Koike, KOSUNA, Kazuma Kobayashi, Hisaaki Kobayashi, Satomi Sakuma, Kenji Shibata, Shinzo Shimao, Nobuko Sugio, Ryudai Takano, Saori Tanaka, Mai Tamano, Mina Tsukamoto, Nao Nakai, Seishi Nakata, Rie Nakano, Hiroki Nakayama, Asako Narahashi, niji*machi, Arata Nojima, Hiromi Noda, Akane Haze, Tadashi Hayashi, Sachiko Fujimoto, Hirotsugu Hori, Yuko Masuoka, Yukari Matsuda, Aisa Matsumoto, Kahori Miyagawa, Hiroshi Miyamoto, Kinumi Yabumoto, Hosei Yamada, Yoshikazu Yoshida, Sachiko Yoshihara, Hayato Wakabayashi


Opened dates: December 18 - 25, 2010
Venue: Port Gallery T
Reception: December 18, 2010, 17:00 - 20:00

Last Updated on December 18 2010
 

Related Articles


| EN |